Uitgelicht

Cursus Bijbels Hebreeuws


Bijbels Hebreeuws studeren met een hebraïst en theoloog?


Cursus Hebreeuws lezen, gebaseerd op het boek van H. Jagersma.

Na afloop van deze cursus ben je in staat de basisgrammatika van het Hebreeuws te gebruiken en zelfstandig de Hebreeuwse tekst van het OT te vertalen en te begrijpen. 

Dit is géén taalcursus! De bedoeling is de hebreeuwse achtergrond van de vertalingen (SV en HSV en NBV) te begrijpen en te zien wat in het Hebreeuwse origineel gaande is. Daarvoor is geen volkomen beheersing van de Hebreeuwse grammatika nodig en dat wordt dan ook niet nagestreefd.

Voor diegenen die het Hebreeuwse alfabet nog niet kennen en de grondbeginselen van de Hebreeuwse taal nog moeten leren, is er een aparte instapcursus via Skype. Deze werkt met de Grammatika van Weingreen. Deze duurt 5 lessen en kost €  35,- per maand. 

Je moet voor de cursus aanschaffen: Prof. dr. H. Jagersma, Basiscursus Bijbels Hebreeuws, 2e druk, (c) 1994, te vinden op http://www.teologia.nl en bij bol.com. 

Het is aan te raden voor diegenen die ook Engels kunnen lezen om te gebruiken: 

A Reader’s Hebrew Bible, A. Philip Browm II en Bryan W. Smith, Zondervan (c) 2008 of later.

Of de Reader’s Edition van de Biblia Hebraica. Door deze edities te gebruiken lees je sneller en meer tekst, en ben je minder afhankelijk van een woordenboek.

We maken ook gebruik van diverse websites, zoals http://biblewebapp.com/study/, en https://hb.openscriptures.org/.

  • De cursus, inclusief mondeling onderwijs (4 uur per maand) kost €  50,-  per maand.   
  • In principe doe je over de gehele cursus 8 maanden, d.i. wanneer je één les per week doet.            

Cursus Bijbels Hebreeuws, gebaseerd op het boek van H. Jagersma.

Uitverkoren volk of volk van vrijwilligers? Sjavoe’ot in Israël

Met het Pinksterfeest vieren joden Sjavoe’ot, het Wekenfeest. De hele nacht wordt gestudeerd in de Thora, en er wordt kwarktaart gegeten, als een gedachtenis aan het geven van de Thora op de berg Sinai.

—————————————————————————————————————————-

Is er een christelijk feest waarin we zo nadrukkelijk onze blijdschap uiten over het feit dat wij uit Gods handen de Bijbel hebben ontvangen?

Joden vieren het feit dat Israël is uitverkoren om een speciale verbinding te hebben met de thora en de geboden. Sommige joden hebben het daar moeilijk mee. Betekent dat, dat joden zichzelf moeten zien als een betere mensen in Gods ogen? Wat betekent de uitverkiezing van Israël dan?

God zegt in Zijn Thora. “Mozes leidde het volk uit het kamp, God tegemoet. Zij stonden onder aan de berg” (Ex. 19:17)

Rabbi Avdimi bar Hama bar Hasa zegt daarover:

“Stonden onder aan de berg” betekent niet aan de voet van de berg, maar letterlijk onder de berg Sinai. Deze woorden leren ons, dat God de berg beet pakte en haar omdraaide en boven het hoofd van de mensen hield als een gigantische badkuip. God sprak: “als je de Thora aanvaard, is het goed; zo niet, zal dit je graf zijn.”

Het aanvaarden van de Thora was bepaald geen privilege maar eerder een ultimatum. Israël accepteerde de Thora om zichzelf te beschermen.

Rav Aha bar Yaakov zegt daarom dat dit verbond met God waarschijnlijk in een rechtszaak niet overeind zou blijven. Als een hemelse rechter zou vragen waarom iemand de geboden niet gehoorzaam was, zou iemand gewoon kunnen uitleggen dat het verbond met God met de wang was opgelegd, en om die reden nooit een geldig contract geweest was.

Rava legt vervolgens uit dat honderden jaren later, in de tijd van Esther, het Joodse volk uiteindelijk vrijwillig de Thora geaccepteerd heeft. Er staat immers in Esther 9:27,

“De Joden stelden vast en namen de verplichting op zich, voor zichzelf, voor het nageslacht er voor allen die zich bij hen zouden aansluiten.”

Waarom staat er “stelden vast” en bovendien “namen de verplichting op zich”? Is dat geen overbodige verdubbeling? Maar Rava legt uit: “de Joden besloten om vast te stellen, maar nu vrijwillig, dat de Thora gehoorzaamd zou worden. Wat ze eerder onder dwang hadden aanvaard. En zij namen de verplichting op zich, maar nu vrijwillig, dat zij de Thora toch wilde aanvaarden.

De verkiezing van Israël om de Thora te aanvaarden is theologisch dus niet zo belangrijk. Die verkiezing werd aan de voet van de berg afgedwongen en opgelegd. Uiteindelijk is het onze vrije keuze om de Thora te aanvaarden en ons die eigen te maken, vrijwillig en zonder dwang van buiten.

(Vrij naar Sarah Wolf, assistant professor of Talmud and rabbinics at the Jewish Theological Seminary in New York.)

Modeh ani – weten voor wie je leeft

Modeh ani is een kort gebed dat we uitspreken meteen nadat we wakker zijn geworden en beseffen dat we bij bewustzijn zijn, en nog dezelfde zijn als wij de vorige dag waren. En dat we dit feit niet zomaar als vanzelfsprekend aannemen, maar meteen onze Schepper danken dat Hij dit heeft bewerkstelligd.

De vertaling luidt:
Ik dank u (erken voor u) voor uw aangezicht (waarvoor ik sta en leef de hele dag die nu is aangebroken), koning die leeft en eeuwig (staat) is (zodat ik uw koningschap over mij leven meteen erken), dat u (het bent die) in mij mijn ziel (mijn persoonlijke leven, nesjama) hebt doen terugkeren (die in de slaap niet langer aanwezig was) in barmhartigheid (hebt U dat gedaan). Groot is uw trouw o Heer.

Hierbij plaats ik een fraaie gezongen versie. (Maar normaal wordt het modeh ani niet gezongen maar gewoon zachtjes uitgesproken.)

https://drive.google.com/file/d/1jflOwUPuLhfULwJagYmedOEKZSufiU0b/view?usp=sharing